Obnovení pochodů Prahou turistickou po koronavirových omezeních

V souvislosti s obnovením pochodů Prahou turistickou během vládních opatření v boji proti koronaviru vás žádáme o dodržování následujících pravidel akce. Pravidla jsme sestavili v souladu s nařízením vlády a mají za cíl ochránit jak vás - turisty, tak i naše pořadatele, kteří přijdou do styku s větším množstvím lidí.

Děkujeme, že nám pomáháte zvládnout současnou situaci!

  1. Účast na pochodu je podmíněna zakrytím nosu a úst (v prostoru startu a cíle) respirátorem FFP2 a lepší  bez výdechového ventilu.
  2. Na start a do cíle přistupujte prosím jednotlivě a dodržujte rozestupy 2 metry. Rozestup dodržujte i vůči pořadatelům.
  3. Výše startovného:

děti do 15 let - 5 Kč,
člen KČT a zákazník Pražské plynárenské, a.s. - 20 Kč
veřejnost  - 40 Kč

  1. Platbu startovného přijímáme pouze v hotovosti v přesné částce, abychom minimalizovali kontakt pořadatelů s hotovostí. Na startu ukažte přesnou částku startovného ve své dlani, na pokyn pořadatele vhodíte startovné do boxu a dostanete popis trasy.
  2. Než přijdete do cíle, předem si připravte všechny záznamníky a popisy trasy, kam chcete dostat razítko, za skupinku (rodinu) nejlépe jen jeden člověk a ostatní počkají opodál. Záznamníky mějte otevřené na té stránce, kam chcete razítko dostat. Razítka jsou dezinfikována a určena pouze pořadatelům, nechtějte je zapůjčit, vše vám bude orazítkováno z naší strany.
  3. Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma. Budeme se na vás těšit příště!

Dodržujte rozestup, noste roušky